marți, 5 iulie 2011

Sesiunea August-Septembrie Bacalaureat 2011
Conform calendarului de desfasurare a Examenului de Bacalaureat 2011, sesiunea a doua august-septembrie va avea loc in perioada 23 august - 7 septembrie 2011. Înscrierea candidatilor la a doua sesiune a examenului de bacalaureat se face, prin fisa-tip informatizata, la secretariatele liceelor pe care acestia le-au absolvit, în perioada 11-15 iulie 2011. Inscrierea se face pe baza actelor prezentate (certificat de nastere si,dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor).
Pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în alta localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidatii se pot înscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de învatamânt de acelasi profil, stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu al candidatului.

Recunoasterea probelor promovate anterior

Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate.
Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011. Candidatii vor preciza în fisa de înscriere probele si disciplinele corespunzatoare la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute. În fisa de înscriere se specifica, de asemenea, probele pe care solicita sa le sustina, respectiv disciplina pe care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.


Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. În cazul în care candidatul a sustinut, în sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective, i se va recunoaste ultima nota obtinuta la aceasta proba.
Candidati eliminati 
Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de frauda, nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat. Acestia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune dupa cea în timpul careia au fost eliminati.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu