miercuri, 25 august 2010

Pregatire Bacalaureat 2011 Informatica

Va punem la dispozitie 3 probleme de programare rezolvate in C/C++.

1. Se da un vector cu n componente. Sa se determine si sa se afiseze componentele vectorului in ordine descrescatoare dupa suma cifrelor.


#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main()
     {int a[100], b[100], ca[100], n, i, s, j, x;
     cout<<"n = "; cin>>n;
     for (i=0; i
         cin>>a[i];
     for (i=0; i
         ca[i]=a[i];
     for (i=0; i
         {for (s=0; a[i]; a[i]/=10)
              s+=a[i]%10;
         b[i]=s;
         }
     for (j=0; j
         for (i=0; i
             if (b[i]
                {x=b[i];
                b[i]=b[i+1];                b[i+1]=x;
                x=ca[i];
                ca[i]=ca[i+1];
                ca[i+1]=x;
                }
     for (i=0; i
         cout<<<" ";
     getch();
     }


2. Se citeste de la tastatura un numar natural n. Sa se determine numarul maxim obtinut prin eliminarea a k cifre.
#include
#include
void main()
     {unsigned long a[10], n, i, j, aux, k, x;
     cout<<"n = "; cin>>n;
     cout<<"k = "; cin>>k;
     for (i=0; n; n/=10, i++)
         a[i]=n%10;
     n=i;
     for (i=0; i
         for (j=i+1; j
             if (a[i]
                {aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux; }
     for (i=0; i
     n=i;
     for (x=1, j=0; j
         x*=10;
     for (i=0, k=0; i         k+=a[i]*x;
     cout<<"max = "<<<'\n';
     getch();
     }


3. Se da un numar cu maxim 10 cifre. Construiti vectorul care contine cifrele nenule si distincte ale numarului si afisati-le in ordine crescatoare.


#include
#include
void main()
     {unsigned long n, a[15], b[10], i, j, k, aux;
     cout<<"n = "; cin>>n;
     for (i=0; n; n/=10, i++)
         a[i]=n%10;
     n=i;
     for (i=0; i
         {k=0;
         if (a[i])
            {for (j=i+1; j
                if (a[i]==a[j])
                   {a[j]=0;
                   k++;
                   }
            if (k)
               a[i]=0;
            }
         }
     for (i=0; i
         if ((a[i]>a[i+1]) && (a[i]!=0 && a[i+1]!=0))
            {aux=a[i];

            a[i]=a[i+1];
            a[i+1]=aux;
            }
     for (i=0; i
         if (a[i])
            cout<<<" ";
     getch();
     }


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu